Webdesign Salzburg
Leistungen

Fräsen

1 x Hurco VMX 42i

3- Achs Vertikalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 1067 mm, Y-Achse 610 mm, Z-Achse 610 mm

1 x Hurco VMX 42i

4- Achs Vertikalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 1067 mm, Y-Achse 610 mm, Z-Achse 610 mm

1 x Hurco VMX 42Di

4- Achs Vertikalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 1067 mm, Y-Achse 610 mm, Z-Achse 610 mm

2x Hurco HTX 500

4- Achs Vertikalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 810 mm, Y-Achse 610 mm, Z-Achse 510 mm
2-fach Plattenwechsler

1 x Hurco VMX 42Ui

5- Achs Vertikalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 1067 mm, Y-Achse 610 mm, Z-Achse 520 mm

1 x Hurco VMX 60SRTi

5- Achs Horizontalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 1524 mm, Y-Achse 660 mm, Z-Achse 610 mm

1 x Hermle C600U

5- Achs Vertikalbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 600 mm, Y-Achse 450 mm, Z-Achse 500 mm

1 x Chiron Mill 800

7- Achs Stangenbearbeitungszentrum
Verfahrwege in X-Achse 800 mm, Y-Achse 500 mm, Z-Achse 550 mm
Stangendurchlass 100mm, A / B / C / V- Achse